ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕНИРОВКИТЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В „ПАДАЩОТО“ МЕНЮ „ВИДОВЕ ГРУПИ“


ОБЯВИ И ДОКУМЕНТИ
ПOKAHA
Управителният съвет на сдружение Сдружение „Спортен клуб по фехтовка
„София““, на основание чл.23, ал. 3 от Устава, уведомява членовете на клуба, че на 06 юни 2023 г., от 10 часа. в адреса на управлението на клуба, гр. София, rp. София, ж.к. „Студентски град“, бл.54, вх. „В“, ет.1, an.101, ще бъде проведено редовно годишно заседание на Общото събрание на клуба. Заседанието на Общото събрание е свикано по инициатива на Управителния съвет и ще бъде проведено при следния дневен ред:
1). Приемане на годишния доклад за дейността на Сдружението за 2022 г.
2).Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2022г.
3. Разглеждане на подадените молби за членство в клуба.
4).Разни.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ На Спортен клуб по фехтовка „София”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial